Logo, Marka ve Belge Kullanımı

YET-MER tarafından verilen mesleki yeterlilik belgeleri sadece belge sahiplerinin kullanımı için geçerlidir. Belge sahibi dışında herhangi bir üçüncü kişi veya kurum tarafından kullanılamaz.

Mesleki yeterlilik belgesi, belgenin geçerlilik süresince kullanılabilir. Mesleki yeterlilik belgesi belge teslimi sırasında adaya imzalatılan Logo/Marka ve Belge Kullanım Sözleşmesi hükümleri dışında kullanılamaz.